CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

Chi Phí Đi Nhật Là Bao Nhiêu ?

- Chi phí thời điểm trước kia từ năm 2019 trở về trước thường rất cao và kèm theo khoảng cọc chống trốn 
- Kể từ sau 2019 thì chi phí đã được các đơn vị can thiệp và thấy sự khó khăn của người lao động nên giảm phí rất nhiều 
- Để có thể sang được Nhật bản làm việc thì hiện tại Công Ty chúng tôi áp dụng mức phí chỉ từ 40 Triệu đối với thời hạn 1 năm
- Chỉ từ 80 Triệu đối với đơn hàng 3 năm và được hỗ trợ nợ phí lãi suất 0% 
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246.650.6881