CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

TẦM NHÌN SỨ MỆNH


1. 企業様のニーズを汲み取り企業様の置かれた状況を理解し最適な労務環境の提案を致します。
HAVIMECは常に企業様の利益を第一に考え企業様の立場にたち満足するサービスを提供してまいります。

1. Chúng tôi sẽ hiểu nhu cầu của các ng ty, hiểu tình hình của Qúy khách hàng và kịp thời đề xuất tối ưu với từng hoàng cảnh cụ thể. HAVIMEC sẽ luôn đặt lợi ích của xí nghiệp tiếp nhận, lên hàng đầu và cung cấp các dịch vụ làm hài lòng khách hàng từ quan điểm của ng ty.

2. ビジネスマナーを遵守いたします。 HAVIMECはビジネスマナーを遵守し誠心誠意対応することで企業様の信頼を築いてまいります.
2. Chúng tôi sẽ tuân thủ những quy tắc kinh doanh. HAVIMEC sẽ xây dựng niềm tin của các ng ty bằng cách tuân thủ các quy tắc kinh doanh và đối ứng kịp thời phản hồi chân thành.

3. 不断の努力を惜しまず業務に邁進いたします。
3. Chúng tôi sẽ không ngừng  nỗ lực để thực hiện một cách tốt nhất cho ng việc của mình.

4. グループの団結力をもって企業様に貢献をしていきます。
HAVIMECでは常にグループの団結をもって仕事を進めることをしています。
各個人の努力・創造力を結合することによって素晴らしい成果を作り出し企業様に貢献をしていきます。

4. Chúng tôi tin tưởng một tập thể đoàn kết sẽ là nền tảng vững chắc để ng ty chúng tôi cống hiến hết mình hỗ trợ khách hàng để đạt hiệu quả tốt nhất.
Bằng cách kết hợp sự nỗ lực và sáng tạo của mỗi cá nhân, chúng tôi sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời và đóng góp một phần sức lực của mình vào sự phát triển thịnh vượng của Qúy khách hàng.

5. 持続可能な開発目標を推進いたします。
人事及び財務を健全にして社内インフラを整備し環境に優しく法令を遵守する会社を目指します。
それとともに関係者全員を満足させる会社にしていきます。

5. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.
Chúng tôi mong muốn trở thành một ng ty có nguồn nhân lực và uy tín vững mạnh, phát triển cơ sở hạ tầng nội bộ, thân thiện với môi trường và tuân thủ luật pháp và các quy định.
Đồng thời, chúng tôi sẽ không ngừng nổ lực để mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp để tạo mối gắn kết bền vững và lâu dài.

 
 
 

Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246.650.6881