CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

THƯ NGỎ

社長のメッセージ
Lời nhắn từ GĐ
時代がいかに変わろうとも、最新鋭の設備を導入しても、企業の発展に欠かせないのは優れた人材の確保です。そして、人と人とのつながり『ヒューマンコミュニケーション』こそが、私達の社会においてもっとも大切ではないかと考えます。
私どもは、人材派遣・人材紹介等の人材サービスをはじめ、お客様のニーズに添うさまざまなトータルサポートを行っております。わたしたち一人ひとりが熱いハートと冷静な思考を併せ持つプロフェッショナルとして、お客様、社会に貢献できる企業をめざしております。

Bất kể thời thế thay đổi như thế nào, cho dù thiết bị hiện đại được tân trang như thế nào, việc đảm bảo nguồn nhân lực xuất sắc là điều không thể thiếu cho sự phát triển của một công ty. Tôi tin rằng giao tiếp của con người, đó là sự kết nối giữa mọi người, là điều quan trọng nhất trong xã hội của chúng ta.
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ tổng thể để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bao gồm các dịch vụ nhân sự như nhân sự tạm thời và tuyển dụng. Là những chuyên gia có trái tim đam mê và suy nghĩ điềm tĩnh, mỗi chúng tôi đều đặt mục tiêu trở thành một công ty có thể đóng góp cho khách hàng và xã hội.

 
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246.650.6881