CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

HỒ SƠ PHÁP LÝ


1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

2. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

3. GIẤY PHÉP ĐƯA THỰC TẬP SINH SANG NHẬT BẢN

 
Copyright © 2013 - 2019 japan.net.vn
0246.650.6881